Styrelse

Kurt Holmgren, ordf                 kurtholmgren@gmail.com

Ingvar Svanborg, sekr                is@innovationz.se

Jörgen Gripenland, kassör        jorgen.gripenland@telia.com

Lars Roos                                      eva-roos@bredband.net

Magnus Engström,                     magnus.engstrom@duztech.eu

Lars Lanner                                 lars@taxi-nalden.se

Göran Hägglöf                            goran.hagglof@